Constructief rekenaar

FUNCTIE
De rekenaar is verantwoordelijk voor het maken van technische berekeningen.

PLAATS IN DE ORGANISATIE
De rekenaar is verantwoording schuldig aan de projectleider en via deze worden richtlijnen ontvangen.

VOORNAAMSTE TAKEN
• Maken van statische en dynamische sterkteberekeningen.
• Maken en archiveren van geautomatiseerde berekening routines
• Het op peil houden van de normen, en het archiveren hiervan.

BEVOEGDHEDEN
• Afstemmen van technische uitwerking berekeningen met opdrachtgevers of ingenieursbureaus.
• Het nemen van beslissingen m.b.t. technische uitwerking berekeningen.
• Bestellen normen i.o.m. R&D / projectleider / directie.

KWALIFICATIES
Universitair/Hbo-niveau: minimaal drie jaar ervaring in gelijkwaardige functie.
Kwalificaties welke hierboven genoemd worden hebben enkele betrekking op opleiding (niveau) en werkervaring, waarmee wordt voorbij gegaan aan sociale en eventuele andere vaardigheden. Deze vaardigheden kunnen gebrek aan opleiding c.q. ervaring compenseren.

BEOORDELINGSCRITERIA
• Gestructureerd kunnen werken.
• Kennis van tekeningen en orders.
• Flexibiliteit, effectiviteit en creativiteit
• Interesse in vakgebied.
• Controle op de uitvoering.
 

Soliciteer voor deze baan »